Versie december 2020

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. www. Carcosmetic B.V. (hierna ook wel aangeduid met ‘ wij’ of ‘ Carcosmetic’) hecht veel waarde aan het waarborgen van jouw recht op privacy. Je persoonsgegevens worden door ons in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Overzicht

1. Overzicht

 

2. Voor welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

 

2.1 Bezoek aan onze website

2.1.1 – Ter beschikking stelling functionaliteit en gebruiksgemak

2.1.2 – Cookies

2.1.3 – Geïntegeeerde inhoud van derden

2.1.4 – Ontvangers buiten de EU

 

2.2 Carcosmetic webshop

2.2.1 – Producten bestellen en laten bezorgen

2.2.2 – Betaling

2.2.3 – Retourzendingen

2.2.4 – Het Mijn Carcosmetic-account

2.2.5 – Social Listening

2.2.6 – Kansspelen en wedstrijden

2.2.7 – Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

2.2.8 – Nieuwsbrief en commerciële doeleinden

 

2.3 Carcosmetic filialen

2.3.1 – Leeftijdscontrole

2.3.2 – Cameratoezicht

2.3.3 – Betalingen

2.3.4 – Klantenonderzoek naar winkelervaring

 

3. Contact met klantenservice

4. Samenwerkende partners

 

5. Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

5.1 – Ontvangers binnen Carcosmetic

5.2 – Ontvangers binnen de EU/EER

5.3 – Ontvangers buiten de EU/EER

 

6. Jouw rechten

7. Contact met Carcosmetic

8. Wijzigingen in de Privacy & Cookieverklaring

1. Overzicht
De gegevens die door www. Carcosmetic B.V. worden verwerkt, kunnen in hoofdlijnen worden onderverdeeld in twee categorieën:

Bezoek je de website van www. Carcosmetic B.V., maak je gebruik van onze Carcosmetic shopping app of een ander Carcosmetic platform dan worden verschillende gegevens tussen jouw desktop computer, laptop, tablet of smartphone (hierna te noemen: eindapparaat) en onze server uitgewisseld. Hierbij kan het ook om persoonsgegevens gaan. De op deze manier verzamelde gegevens, worden onder andere gebruikt om een probleemloze verbinding tot stand te brengen, onze website te optimaliseren of om reclame in de browser van jouw eindapparaat te tonen.
Heb je een bestelling geplaatst in onze online shop, via de Carcosmetic shopping app of een product aangeschaft in een van onze filialen en/of heb je daar een vraag of een klacht over? Dan verwerken wij alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van jouw ( koop)overeenkomst. Zijn er ook externe dienstverleners bij de afhandeling van de overeenkomst betrokken, bv. logistieke bedrijven of betaaldienstverleners, dan geven wij die gegevens van jou door die deze externe dienstverleners nodig hebben om de bestelling te kunnen leveren of de betaling af te wikkelen..
2. Voor welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw gegevens?
2.1 Bezoek aan onze website
2.1.1 Ter beschikking stelling functionaliteit en gebruiksgemak

Wanneer je onze website bezoekt, worden er door jouw browser automatisch gegevens naar de server van onze website gestuurd en in logbestanden opgeslagen. Dit betreft:

Je IP-adres
De datum en het tijdstip dat je onze website bezoekt
De naam en het URL van het door jou opgevraagde bestand
De website/applicatie van waaruit je onze website bezoekt (refereer URL)
De browser die en het besturingssysteem dat je gebruikt
De naam van je service provider
Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van de wettelijke grondslag het gerechtvaardigd belang om:

een probleemloze verbinding tot stand te brengen en jou de functionaliteit van onze website ter beschikking te stellen;
het gebruiksgemak van onze website te bevorderen;
de veiligheid en stabiliteit van het systeem te analyseren;

Je gegevens worden door ons automatisch gewist zodra wij deze niet meer nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden.

 

Daarnaast verwerken wij, wanneer je onze website bezoekt, ook bepaalde gegevens met behulp van cookies en soortgelijke technieken. Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf 2.1.1.

 

Als je in jouw browser resp. in het besturingssysteem of andere instellingen van jouw eindapparaat hebt ingestemd met zogenaamde geolokalisatie, gebruiken wij deze functie om je individuele services die op jouw huidige locatie betrekking hebben (bv. de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal) te kunnen aanbieden. Als we locatiegegevens op deze manier verzamelen, doen wij dit alleen voor dit doel. De wettelijke basis voor het gebruik van je locatie is toestemming.

 

2.1.2 Cookies

 

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die met cookies worden verzameld?

 

Wij (www. Carcosmetic B.V.) zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die wij verwerken met behulp van cookies en andere soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens op alle (sub)domeinen onder www.Carcosmetic.nl en www.Carcosmetic-shop.nl.

 

www. Carcosmetic B.V., Boschweg 30, 6361CX Nuth, Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die door middel van cookies en soortgelijke technieken in het inlogportaal (‘ ‘Mijn Carcosmetic’) op www.carcosmetic.nl worden verwerkt. In dit portaal kan je met een klantenaccount inloggen.

Als je ons toestemming geeft voor het gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken geldt deze ook voor het gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken door www. Carcosmetic B.V. op het inlogportaal ‘Mijn Carcosmetic’ portaal.

 

Wat zijn cookies en van welke cookies maakt Carcosmetic gebruik?

Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op je eigen eindapparaat (desktopcomputer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat) worden opgeslagen op het moment dat je onze website bezoekt. Cookies beschadigen je eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Ondanks dat we informatie opslaan over het specifieke gebruik van jouw eindapparaat, kunnen we je niet direct identificeren. Hieronder worden vier categorieën cookies waar wij gebruik van maken toegelicht.

 

Verschillende cookies

 

Wij maken gebruik van verschillende cookies voor de volgende doeleinden:

Functionele cookies: deze cookies worden ook wel aangeduid als technisch noodzakelijke cookies omdat deze nodig zijn om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat je we je onze website kunnen tonen en dat je gebruik kan maken van de functionaliteiten op onze website.
Comfort cookies: deze cookies stellen ons in staat om rekening te houden met jouw voorkeuren voor het gebruik van onze websites.
Analytische cookies van Google Analytics: deze cookies meten hoe onze website gebruikt wordt. Zo onderzoeken wij op anonieme basis hoe bezoekers door onze website navigeren en welke onderdelen vaak bekeken worden waardoor wij onder andere onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken. Ook kunnen wij cookies van Google Analytics gebruiken voor marketingdoeleinden; hiermee brengen wij in kaart welke onderdelen van de website je met verschillende eindapparaten bekijkt en laten we je relevant aanbod zien.
Marketing cookies: met tracking/marketing cookies kunnen wij (of door ons ingeschakelde derden) je relevante aanbiedingen laten zien die gebaseerd zijn op jouw surf- en klikgedrag op de verschillende Carcosmetic websites waarbij het niet uitmaakt van welk eindapparaat of van welke browser je gebruik maakt.
Een compleet overzicht van de cookies en soortgelijke technieken inclusief de doeleinden van de gegevensverwerking, de bedrijven die gegevens van ons ontvangen en de bewaartermijnen van de gegevens vind je hier.

 

Het type gegevens dat wij verwerken met behulp van de verschillende cookies

 

Afhankelijk van het doel waarvoor de cookies en soortgelijke technieken gebruikt worden, verwerken wij de volgende gegevens:

Functionele cookies

de gebruikersinvoer welke voor de sub-pagina’s van onze website wordt opgeslagen (zoals bijvoorbeeld het filiaal dat met behulp van de filiaalzoeker wordt geselecteerd)
gegevens ter voorkoming van misbruik en ter bescherming van onze website, data en systemen
gegevens die nodig zijn voor het gebruik van content voor multimedia doeleinden (bijv. het afspelen van (product) video’s geselecteerd door de gebruiker).
Comfort cookies

de taal waarin onze website wordt weergegeven
de plattegronden die je bekijkt in de filiaalzoeker
Analytische cookies

gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met gegevens over het gebruik van onze websites, waaronder:
het browsertype en de browserversie die je gebruikt
het besturingssysteem van je eindapparaat
de websitepagina die je hiervoor hebt bezocht
je IP-adres
de tijd van je serveraanvraag
je individuele user-ID en
je surfgedrag op de website
je IP-adres wordt ‘geanonimiseerd’ doordat de laatste drie cijfers van je IP-adres worden weggelaten. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om het IP-adres aan jou te linken.
analytische cookies voor marketingdoeleinden: wij koppelen de gegevens zoals je naam, je e-mailadres, je surfgedrag met verschillende eindapparaten aan je user-ID om je relevant aanbod te kunnen tonen, wanneer jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Het user-ID alleen is niet naar jou terug te leiden.
Marketing cookies

Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met gegevens over het gebruik van onze websites. Deze omvatten, waaronder:
je IP-adres
je individuele user-ID
je mogelijke productvoorkeuren
je surfgedrag op de website
je IP-adres wordt geanonimiseerd, doordat niet je volledige IP-adres wordt verwerkt met als gevolg dat het vrijwel onmogelijk is om dit aan jou te linken
wij koppelen de gegevens die we van je hebben zoals je naam, e-mailadres, je surfgedrag etc. aan je user-ID om je relevant aanbod te (kunnen) tonen. Dit user-ID alleen is niet naar jou terug te leiden. Het user-ID en je profiel verstrekken wij zonder de direct identificerende gegevens aan advertentienetwerken om je relevant aanbod te kunnen tonen. Dit doen wij enkel wanneer jij daar toestemming voor hebt gegeven.

De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van cookies

 

De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van functionele cookies is het gerechtvaardigd belang. Wij hebben er namelijk belang bij om je een goed werkende website aan te bieden en te meten hoe deze gebruikt wordt zodat we deze kunnen verbeteren.
De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van analytische, comfort en marketing cookies en soortgelijke technieken, zoals tracking pixels, is toestemming.
Je kunt jouw toestemming te allen tijde weer intrekken/aanpassen door je voorkeuren aan te passen. Dit doe je door het vinkje voor de betreffende cookies weg te halen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens vóór het moment van de intrekken daarvan, onverlet.
Het komt voor dat webpagina’s van bedrijven waarmee we samenwerken worden geïntegreerd in onze website. Wanneer je de webpagina van deze partnerorganisatie bezoekt, worden mogelijk ook cookies geplaatst door deze organisaties. Deze zijn dan zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van deze cookies en deze zullen jou, wanneer dit vereist is, apart om toestemming vragen voor het plaatsen van om deze cookies.

 

Ontvanger/Categorieën van ontvangers

 

Wij werken samen met partijen die gespecialiseerd zijn in online marketing en die in onze opdracht gegevens verwerken met behulp van cookies. Deze aanbieders zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en daarmee zijn afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. De ontvangers van jouw gegevens zijn in het cookie-overzicht opgenomen.

 

Bewaartermijnen

 

Je kunt de bewaartermijnen voor cookies vinden in bovengenoemd overzicht van cookies. Als er in de kolom “vervaltermijn” de term “persistent” staat, betekent dit dat de cookie permanent geplaatst wordt, totdat jij jouw toestemming hiervoor intrekt door je voorkeuren aan te passen.

 

Herroepings- / opt-outmogelijkheid

 

Behalve dat je de toestemming voor het gebruik van analytische, comfort en marketing cookies en soortgelijke technieken te allen tijde kunt intrekken door je voorkeuren aan te passen, kan je ook de cookie-instelling van je browser aanpassen. Zo kan je bijvoorbeeld bepaalde of alle cookies weigeren. Houd er echter rekening mee dat je hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

2.1.3 Geïntegreerde inhoud van derden

 

In deze website is content van Microsoft Corporation (Bing Maps) en Google (Youtube) geïntegreerd. Om Bing Maps en YouTube video’s op onze website te kunnen weergeven, is jouw IP-adres noodzakelijk.

 

YouTube

 

YouTube video’s zijn op http://www.YouTube.com opgeslagen en kunnen rechtstreeks vanaf onze website afgespeeld worden. Deze zijn allemaal opgenomen in de “geavanceerde gegevensbeschermingsmodus”, dat wil zeggen er worden geen gegevens over jou als gebruiker aan YouTube overgedragen als je de video’s niet afspeelt. Pas als je video’s afspeelt, wordt je IP-adres aan YouTube doorgegeven. De wettelijke basis hiervoor is ons gerechtvaardigd belang om je filmpjes te tonen over ons bedrijf. Voor de verwerking van jouw gegevens op Youtube is Google LLC verantwoordelijk. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevens die YouTube verwerkt, vind je in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar wordt ook meer informatie verstrekt hoe je jouw privacy kunt beschermen. Adres en privacyverklaring van YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA.

 

Bing Maps

 

Op de website www.Carcosmetic.nl maken wij ook gebruik van Bing Maps van Microsoft Corporation. Dit is een kaartfunctie waarmee je gemakkelijk een Carcosmetic-vestiging in jouw buurt kunt vinden.

 

Wanneer je onze website bezoekt, wordt Microsoft Corporation, geïnformeerd dat je de betreffende subpagina van onze website hebt geopend en wordt de kaart met daarop de Carcosmetic-vestiging in Bing Maps getoond. Om dit mogelijk te maken wordt jouw IP-adres doorgegeven. De wettelijke basis voor de doorgifte van je IP-adres aan Microsoft Corporation is het gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat je de op de website vermelde locaties gemakkelijk kunt terugvinden.

 

Voor de verwerking van je gegevens in Bing Maps is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (hierna: Microsoft) verantwoordelijk. Lees hier voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door Microsoft. Daar vind je ook meer informatie over jouw rechten in dit verband en de mogelijkheden om jouw privacy te beschermen.

2.1.4 Ontvangers buiten de EU

 

Met uitzondering van de in paragraaf 2.1.2 en 2.1.3 genoemde verwerkingen geven wij jouw gegevens in geen geval door aan organisaties met een vestiging buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. In die gevallen zoals beschreven in paragraaf 2.1.2 en 2.1.3 vindt de doorgifte van persoonsgegevens plaats in overeenstemming met de daaraan in de (U)AVG gestelde voorschriften. Mocht je daar vragen over hebben, kan je hiervoor wenden tot onze Functionaris Gegevensbescherming.

2.2 Carcosmetic webshop

 

2.2.1 Bestellingen

 

Wanneer je in bestellingen plaatst in onze Carcosmetic webshop, verwerken wij de gegevens die vereist zijn voor het sluiten, het uitvoeren resp. het beëindigen van de (koop)overeenkomst. Hiertoe behoren in het bijzonder:

Voornaam, achternaam
Factuur- en leveringsadres
E-mailadres
Factuurgegevens en betaalwijze
Geboortedatum
Telefoonnummer (facultatief)
De wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst. Je telefoonnummer en/of e-mailadres kan gebruikt worden om in contact met je te komen over je bestelling. De wettelijke basis voor het gebruik van je geboortedatum is ons gerechtvaardigd belang om je een aantrekkelijke aanbieding voor soortgelijke producten of diensten die je eerder bij ons hebt afgenomen, te kunnen sturen op je verjaardag.

Voor de levering van je bestelling, maken wij gebruik van een koeriersbedrijf zoals bijvoorbeeld DHL of Dynalogic. De levering kan op verschillende manieren plaatsvinden. Je kunt er voor kiezen de bestelling op je eigen adres te laten bezorgen. Een andere mogelijkheid is het opgeven van een alternatief adres. Dit adres zullen wij gebruiken voor de levering van je bestelling bij een door jou gekozen derde. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een DHL ParcelShop/Parcelstation- levering. Zodra de bestelling onderweg is, ontvang je een verzendbevestiging per e-mail met daarin een link waarin je de levering van jouw bestelling kunt volgen. Om je ervan op de hoogte te brengen als de levering is gearriveerd, gebruikt DHL je e–mailadres om je een e-mail te sturen.

Jouw bestel- en leveringsgegevens bewaren wij totdat eventuele vrijwarings- en garantierechten zijn verlopen. Na afloop van deze termijn bewaren wij de conform belastingwetgeving vereiste gegevens, waaronder factuurgegevens, voor twaalf jaar om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht. De wettelijke grondslag voor het bewaren van deze gegevens is in dat geval de uitvoering van een wettelijke verplichting.

2.2.2 Betaling

 

Na het afronden van je bestelling zullen wij je doorsturen naar de betalingsdienstverlener. Wie dat is, is afhankelijk van de betaalwijze die je gekozen hebt; creditcard of iDeal. Daar kan je na het invoeren van je toegangsgegevens de betalingsdienstverlener opdracht geven om de betaling uit te voeren.

 

Wij hebben er belang bij dat jij je bestelling (tijdig, dat wil zeggen binnen de overeengekomen betalingstermijn) betaalt. Wanneer jij je betalingsverplichting niet nakomt en daarmee in gebreke blijft, kunnen wij je persoonsgegevens ter incasso doorsturen naar ons incassobureau (bijvoorbeeld Accountor Nederland B.V. of een ander incassobureau) ter afwikkeling van de betaling. Deze verwerking vindt plaats op basis van de wettelijke grondslag het gerechtvaardigd belang.

 

Voor het geval dat je je aankoop aan ons retourneert of dat er iets mis is met het product dat je bij ons bestelt en wij daarvoor een schadevergoeding moeten betalen, slaan wij jouw (betaal)gegevens op zodat we het aankoopbedrag kunnen terugstorten resp. de schadevergoeding kunnen uitkeren. Ook deze verwerking vindt plaats op basis van de wettelijke grondslag uitvoering van de (koop)overeenkomst. Betaalopdrachten door onze klantenservice kunnen intern gecontroleerd worden, met name om te checken of deze kloppen. De gegevensverwerking die daarvoor plaatsvindt, wordt gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om te (laten) controleren of betalingen die wij doen correct zijn.

2.2.3 Retourzendingen

 

Ten behoeve van het retourproces en de verdere verwerking van je retourzending verwerken wij je naam, adres, e-mailadres en betaalwijze. De wettelijke basis hiervoor is (eveneens) de uitvoering van de (koop)overeenkomst. Optioneel kun je jouw telefoonnummer doorgeven. Wij gebruiken dit telefoonnummer alleen als dit nodig is om met je in contact te komen over je bestelling.
Het terugsturen van je bestelde product(en) kan op verschillende manieren, afhankelijk van het formaat van het pakket:

Retourneren via een DHL ServicePoint
Om je bestelde product(en) terug te sturen heb je een retourbon en een DHL-retourlabel nodig. Mochten deze documenten niet zijn bijgesloten bij je bestelling, dan kun je deze aanvragen via je Mijn Carcosmetic account, het contactformulier op onze website of door onze klantenservice te bellen. De retourbon en het retourlabel worden vervolgens verzonden naar het opgegeven e-mailadres. De retourprocedure werkt als volgt:

 

Zoek de bestelling op waarvoor je een retourbon en DHL-label aan wil vragen;
Klik op de knop ‘Artikel retourneren’;
Kies het aantal te retourneren stuks;
Kies een reden voor de retourzending;
Druk op ‘Verder naar het retourneringsoverzicht’;
Druk op ‘Retouropdracht aanmaken’;
Controleer of alle artikelen die je terug wilt sturen ook op de retourbon vermeld staan. Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op. Binnen enkele minuten ontvang je een e-mail van ons met het label en de retourbon. Zodra wij je pakket retour hebben ontvangen, ontvang je hiervan een bevestiging per mail.

Retourneren via afhaalopdracht
Dynalogic verzorgt onze afhaalopdrachten. Om je product(en) middels een afhaalopdracht terug te sturen heb je alleen een retourbon nodig. Het retourlabel wordt meegebracht door de Dynalogic koerier. Mocht de retourbon niet zijn bijgesloten bij je bestelling, dan vraag je deze aan door de stappen zoals hierboven omschreven onder ‘retourneren via een DHL ServicePoint’ te volgen.

2.2.4 Het Mijn Carcosmetic-account

 

www. Carcosmetic B.V., Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm biedt je de mogelijkheid om gebruik te maken van de online-dienst Mijn Carcosmetic. Mijn Carcosmetic is een zogenaamde single sign-on-dienst, waarmee je met telkens dezelfde login-gegevens gebruik kan maken van allerlei aanbiedingen van diverse ondernemingen behorend tot de Carcosmetic-groep.

 

Door eenmalig jouw e-mailadres, (optioneel) je telefoonnummer en een zelfgekozen wachtwoord in te vullen (hierna te noemen: registratiegegevens) waarmee jouw persoonlijke gegevens zoals factuur- en afleveradres, bestelgegevens , en betaalwijze worden beveiligd, bespaar je tijd bij een volgende aankoop.

 

Heb je eerder een account aangemaakt bij ons Nederland GmbH? Dan worden door op de knop ‘registreren’ te klikken de bij ons bekende gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, geslacht en bestelgegevens overgezet naar het Mijn Carcosmetic account. De wettelijke basis voor deze migratie is jouw toestemming. Met behulp van je Mijn Carcosmetic account kan je te allen tijde je gegevens inzien en wijzigen en bijvoorbeeld artikelen blijvend opslaan voor een latere aankoop.

 

De wettelijke basis voor Carcosmetic om je login gegevens (je e-mailadres, (optioneel) je telefoonnummer en het door jou zelfgekozen wachtwoord) te verwerken, is de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen profiteren van de online aanbiedingen van het Carcosmetic-concern.

 

Toegang tot je gegevens door onderdelen van het Carcosmetic Concern

 

Maak je gebruik van het aanbod van onze Carcosmetic webshop of van andere onderdelen van het Carcosmetic concern? Dan geeft www. Carcosmetic B.V. ons resp. de onderdelen van de www. Carcosmetic B.V. toegang tot jouw Mijn Carcosmetic account zodat wij resp. de andere onderdelen van de www. Carcosmetic B.V. bij jouw persoonlijke gegevens, bestelgegevens en betaalwijze kunnen en je bestelling kunnen uitvoeren.

 

Opslag van de gegevens in het Mijn Carcosmetic account

 

Je gegevens in het Mijn Carcosmetic account worden verwijderd, wanneer je Mijn Carcosmetic account verwijdert.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

Voor de verwerking van je registratiegegevens voor Mijn Carcosmetic is www. Carcosmetic B.V., Boschweg 30, 6361CX Nuth, Nederland verantwoordelijk. Je kan www. Carcosmetic B.V. desgewenst telefonisch bereiken op het telefoonnummer +31 45 522 5900 of per e-mail op info@carcosmetic.nl. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming van www. Carcosmetic B.V. zijn:

www. Carcosmetic B.V.
AVG
Boschweg 30
6361CX Nuth
Nederland

 

info@carcosmetic.nl

Voor het gebruik van de gegevens in het Mijn Carcosmetic account voor het uitvoeren je bestelling(en) is de betreffende aanbieder in het www. Carcosmetic B.V. verantwoordelijk. Plaats je met behulp van jouw Mijn Carcosmetic account bijvoorbeeld een bestelling in onze webshop, dan zijn wij verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens in jouw Mijn Carcosmetic account met als doel je bestelling volgens afspraak te leveren. Onze contactgegevens tref je onderaan deze privacyverklaring aan.

2.2.5 Social Listening

 

Naast de informatie die je ons rechtstreeks via sociale media verstrekt, volgen en monitoren we op sociale media eveneens berichten over ons bedrijf en onze producten. Dit wordt ook wel ‘Social Listening’ genoemd. Wanneer we bijvoorbeeld een nieuwe productlijn introduceren, kunnen we met behulp van Social Listening nagaan wat het publiek hiervan vindt en daarop inspelen. Met Social Listening zijn wij beter in staat om verbeteringsmogelijkheden identificeren. De omvang van de door ons met behulp van Social Listening verzamelde gegevens wordt volledig bepaald door de content die op sociale media wordt geplaatst. Dit kan variëren van klantervaringen tot reacties op onze producten of diensten.

 

De wettelijke grondslag voor de verwerking van bovengenoemde gegevens is ons gerechtvaardigd belang om in te spelen op berichten over ons bedrijf, onze producten en diensten en daar verbeteringen in aan te brengen.

 

Voor Social Listening maken wij gebruik van de diensten van externe partijen waarmee wij afspraken hebben gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens in de vorm van een verwerkersovereenkomst of andersoortige privacy overeenkomst.

 

Je gegevens worden opgeslagen voor de duur die nodig is om in te kunnen spelen op berichten over ons bedrijf, onze producten en onze service op sociale media.

2.2.6 Kansspelen en acties

 

Je kunt op onze website, via onze nieuwsbrief of via de Carcosmetic-app deelnemen aan verschillende kansspelen en acties. Bij het meedoen aan een kansspel of actie, kunnen wij vragen om bepaalde persoonsgegevens, zoals je naam, adresgegevens, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om mee te kunnen doen aan het kansspel of de actie en om de winnaar(s) prijzen te kunnen toesturen. De wettelijke basis om deze gegevens te mogen verwerken, is de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Carcosmetic. Om mee te kunnen doen met het kansspel of de actie sluit je immers een overeenkomst met ons en moeten wij gegevens van je verwerken. Voor meer informatie over de verwerking van je gegevens bij een kansspel of actie wordt verwezen naar de betreffende actievoorwaarden. Daarin kan worden afgeweken van de uitvoering van de overeenkomst als wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij je toestemming vragen om je gegevens te mogen verwerken.
Wij geven jouw gegevens alleen door aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het kansspel of de actie (bijvoorbeeld het trekken van een winnaar of de verzending van de prijs via een post of pakketdienst).

 

Gegevens die wij nodig hebben met het oog op jouw deelname aan kansspelen en acties bewaren wij totdat er een winnaar bekend is en deze hiervan in kennis is gesteld. Bij prijzen in natura worden de gegevens van de winnaars gedurende de looptijd van de wettelijke garantie bewaard om in het geval van gebreken voor herstel of vervanging te kunnen zorgen en daarna nog zolang dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

2.2.7 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

 

Koop je wel eens producten in onze webshop? Wij kunnen je adres tot 1 jaar na je laatste aankoop gebruiken om je per post te attenderen op nieuwe producten of producten die wij in de aanbieding hebben. De wettelijke grondslag om dit te doen is het gerechtvaardigd belang, namelijk om ons belang om direct marketing per post te kunnen bedrijven.

 

Jouw e-mailadres verwerken wij alleen als je toestemming hebt gegeven voor toezending van onze nieuwsbrief en commerciële mailings en/of in die gevallen die vermeld worden in paragraaf 2.2.8 over Nieuwsbrief en commerciële mailings.

 

De wettelijke basis om met behulp van tracking/marketing cookies jouw klik- en surfgedrag op onze websites en de door ons verzonden nieuwsbrieven te registreren en een persoonlijk gebruikersprofiel op te bouwen is toestemming. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, zie paragraaf 2.1.2

 

Recht van bezwaar

 

Wanneer je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw adres voor het toesturen van reclame per post, dan kan je dit per e-mail aan of schriftelijk aan ons kenbaar maken met behulp van de aan het eind van deze privacyverklaring genoemde contactpersoon. Als je bezwaar maakt, wordt jouw adres voor het toesturen van nieuwe reclame per post geblokkeerd.

2.2.8 Nieuwsbrief en service mailings

 

Nieuwsbrief

 

Bij inschrijving voor onze digitale nieuwsbrief vragen wij je om jouw e-mailadres en optioneel om jouw telefoonnummer. Wij gebruiken dan jouw e-mailadres om je meerdere keren per week onze nieuwsbrief, met daarin informatie over ons filiaal-, en online aanbod, toe te sturen. De wettelijke basis voor het gebruik van je e-mailadres is in dit geval jouw toestemming.

Wil je je toestemming voor de nieuwsbrief intrekken? Meld je dan af via de afmeldlink in de betreffende mailing. Het intrekken van je toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking van je toestemming onverlet.

 

Service mailings

 

Als je bestellingen plaatst in onze webshop, kunnen wij jouw e-mailadres tot een jaar na jouw laatste aankoop gebruiken om je incidenteel aanbiedingen met gelijksoortige producten of diensten en klanttevredenheidsonderzoeken toe te sturen en/of je te wijzen op eventuele producten in je winkelmandje die nog niet zijn afgerekend. De wettelijke basis voor het gebruik van jouw e-mailadres is in dat geval ons gerechtvaardigd belang.

 

Wil je niet dat jouw e-mailadres hiervoor gebruikt wordt? Meld je dan af via de afmeldlink in de orderbevestiging resp. de betreffende mailing. Het intrekken van je toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking van je toestemming onverlet.

 

Met behulp van tracking/marketing cookies houden wij met jouw toestemming jouw online surf- en klikgedrag op onze websites en de door ons verzonden nieuwsbrieven bij (dit laatste alleen als je je daarvoor hebt opgegeven). Wij kunnen daarmee gepersonaliseerde gebruikersprofielen opbouwen die we aan jou en/of je e-mailadres koppelen om op deze manier onze nieuwsbrief, on-site reclamespots en gedrukte reclame beter op jouw persoonlijke interesses af te stemmen en ons website-aanbod te verbeteren.

 

De wettelijke basis om met behulp van tracking/marketing cookies jouw klik- en surfgedrag op onze websites en de door ons verzonden nieuwsbrieven te registreren en een persoonlijk gebruikersprofiel op te bouwen is toestemming. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, zie paragraaf 2.1.2

2.3 Filialen

 

2.3.1 Leeftijdscontrole

 

Wanneer je onze filialen bezoekt en een product wil kopen waarvoor de leeftijdsgrens van 18 jaar geldt, zoals alcohol en/of tabak, zal onze kassamedewerker kunnen vragen om een geldig identiteitsbewijs om je leeftijd te controleren. De wettelijke grondslag hiervoor is de uitvoering van een wettelijke verplichting.

2.3.2 Cameratoezicht

 

In onze filialen kan het zijn dat je wordt opgenomen op een videocamera. Wij maken namelijk gebruik van cameratoezicht om onze eigendommen te beveiligen en onze werknemers, klanten en leveranciers te beschermen. Ook willen wij met het cameratoezicht in de filialen strafbare feiten of onrechtmatig gedrag voorkomen of opsporen. De wettelijke basis om dit te doen, is ons gerechtvaardigd belang om een veilige omgeving te bieden aan iedereen die onze filialen betreedt.

Bij de ingang van onze filialen vind je een pictogram waaruit blijkt dat er sprake is van cameratoezicht. Op het pictogram vind je een link die verwijst naar deze Privacy & Cookie Verklaring voor meer informatie omtrent het gebruik van cameratoezicht bij Carcosmetic.

 

Camerabeelden worden door ons gedurende 14 dagen bewaard in het systeem en worden daarna automatisch overschreven. Indien een (mogelijk) incident heeft plaatsgevonden, kunnen de beelden met toestemming van de Functionaris Gegevensbescherming worden bekeken en langer worden bewaard, namelijk zolang als dit nodig is om het (mogelijke) incident op te lossen en daarvoor kunnen op vordering van de politie ook beelden aan de politie worden verstrekt. De wettelijke basis voor deze verstrekking van gegevens is dan de uitvoering van een wettelijke plicht

2.3.3 Betalingen

 

Pinbetaling
Als je in het filiaal je boodschappen afrekent met behulp van een pinbetaling, dan worden jouw gegevens verwerkt met als doel je betaling af te wikkelen. Dit betreft jouw kaartgegevens (denk aan je bank, IBAN-nummer en kaartnummer) en jouw betaalgegevens (bedrag, tijdstip, plaats, het nummer van de betaalautomaat en de winkel waar de betaling plaatsvindt). De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van de wettelijke grondslag uitvoering van de (koop)overeenkomst. Jouw kaartgegevens worden direct na het uitlezen door de betaalautomaat via een transactieverwerker en een zogenaamde ‘acquirer’ doorgestuurd naar jouw bank. Carcosmetic Nederland, de transactieverwerker, de acquirer en de bank zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die voor de betaling noodzakelijk zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor de bediening van de betaalautomaat aan de kassa en voor de beveiligde verzending van de kaart- en betaalgegevens via ons interne netwerk naar de transactieverwerker en de transactieverwerker, de acquirer en de bank voor de verdere uitvoering van de betalingstransactie.

 

Creditcardbetaling

Wanneer je met een creditcard wilt afrekenen, geven wij de volgende gegevens door aan een transactieverwerker: je kaartgegevens (je naam, creditcardnummer en vervaldatum van je creditcard) en je betaalgegevens (datum, tijdstip van betaling, het bedrag van betaling, het nummer van de betaalautomaat en de winkel waar de betaling plaatsvindt). De verwerking van deze gegevens vindt plaats op de wettelijke grondslag uitvoering van de (koop)overeenkomst. Jouw kaartgegevens worden direct na het uitlezen door de betaalautomaat via een transactieverwerker en een zogenaamde ‘acquirer’ doorgestuurd naar jouw bank. Carcosmetic Nederland, de transactieverwerker, de acquirer en de bank zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die voor de betaling noodzakelijk zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor de bediening van de betaalautomaat aan de kassa en voor de beveiligde verzending van de kaart- en betaalgegevens via ons interne netwerk naar de transactieverwerker. De transactieverwerker, de acquirer en de bank zijn verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van de betalingstransactie
Jouw kaartgegevens (Pinpas of Creditcard) worden door ons niet bewaard. Wèl bewaren wij je betaalwijze en betaalgegevens 12 jaar omdat daarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt. De wettelijke grondslag voor het zo lang bewaren van deze gegevens is dan ook de uitvoering van een wettelijke verplichting.

2.3.4 Klantenonderzoek naar winkelervaring

 

Op onze feedbackpagina kan je mee doen aan ons klantonderzoek naar jouw winkelervaring. Bij dit onderzoek wordt er (met uitzondering van deelname aan een kansspel of actie) in principe geen informatie opgeslagen aan de hand waarvan de identiteit van de deelnemers aan het onderzoek kan worden achterhaald, tenzij je ons negatieve feedback geeft en vrijwillig contactgegevens achterlaat zodat we daarover contact met je kunnen opnemen.

 

We vragen je om in de lege tekstvelden geen namen of andere informatie in te voeren aan de hand waarvan jouw identiteit of die van andere personen kan worden afgeleid.

 

Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om ons onderzoek uit te voeren en onze klanttevredenheid te verbeteren. De wettelijke grondslag voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang om de klanttevredenheid te evalueren en te verbeteren.

3. Contact met Klantenservice
Via het contactformulier op de website, e-mail, telefoon of sociale media
Mocht je contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website, e-mail, telefoon of sociale media en daarbij gegevens aan ons ter beschikking stellen, behandelen wij deze uiteraard strikt vertrouwelijk. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend met als doel vragen of klachten van onze klanten af te handelen resp. onze producten en diensten te verbeteren. De wettelijke basis om dit te doen is de uitvoering van de (koop)overeenkomst als je een klacht hebt over een bestelling of een product dat je bij ons gekocht hebt. Heb je een meer algemene vraag verwerken wij de gegevens die je ons ter beschikking stelt op basis van het gerechtvaardigd belang; wij vinden het namelijk belangrijk om al de vragen van onze klanten te beantwoorden, eventuele klachten op te lossen en te zorgen dat onze klanten tevreden zijn en blijven. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om je vraag of klacht neer te leggen bij een filiaal bij jou in de buurt.

Als je ons belt met een vraag of klacht, dan kan het zijn dat het gesprek wordt opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Klantgesprekken worden willekeurig opgenomen en veilig opgeslagen voor de duur van 28 dagen. Gesprekken zijn alleen terug te luisteren door daar speciaal daartoe aangewezen personen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Als je er bezwaar tegen hebt dat het gesprek wordt opgenomen, maak dan gebruik van een ander communicatiekanaal, zoals e-mail of leg je vraag schriftelijk aan ons voor.

Persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het afhandelen van vragen of klachten worden automatisch verwijderd na 45 dagen. Bij kritische klachten hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar. Wij willen namelijk voorkomen dat een soortgelijke klacht zich weer zal voordoen en zijn daarom genoodzaakt jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Bij een kritische klacht kun je bijvoorbeeld denken aan een klacht over het gebruik van een bepaald artikel waaraan een gezondheidsrisico zit, een foute artikelomschrijving of de aanwezigheid van een vreemd object in een product. Mochten er een wettelijke verplichting zijn om je gegevens langer te bewaren dan resp. 90 dagen of 2 jaar, dan bewaren wij deze gegevens zolang om te voldoen aan deze verplichting. Dit geldt met name voor financiële gegevens, zoals de gegevens die zijn opgenomen in onze facturen en die bij ons 12 jaar worden bewaard. Ook kunnen wij gegevens langer bewaren in het kader van een onderzoek of gerechtelijke procedure. Wanneer je gebruik maakt van een privacyrecht (zie paragraaf 6 van deze privacyverklaring), dan zullen we je verzoek bewaren voor de periode van 3 jaar vanaf het moment dat we aan jouw verzoek hebben voldaan.

Via communicatieplatform (LiA)
Wij maken gebruik van het communicatieplatform ‘ Carcosmetic Assistent’ of ‘ LiA’ voor de afhandeling van vragen die ons via het Carcosmetic Chatbot worden voorgelegd op Whatsapp. Wij wijzen er op dat voor het gebruik van Whatsapp aparte gebruiksvoorwaarden gelden en dat Facebook als aanbieder van dit communicatieplatform volledig verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens die op dit platform plaatsvindt. Om je van dienst te kunnen zijn, verzamelen wij de volgende gegevens via ‘ LiA’:

De data die door de server worden opgeslagen, wanneer je LiA gebruikt (onder andere de datum en de duur van een chatsessie en de gegevens van je eindapparaat, zoals het geanonimiseerd gebruikers-ID voor het communicatieplatform);
De boodschap die je met behulp van LiA hebt ingetypt;
Je eventuele locatiegegevens als je voor het delen daarvan toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld wanneer je vraagt om de dichtstbijzijnde winkel;
De gegevens die je ons via LiA optioneel ter beschikking stelt, waarmee we je kunnen begroeten, zoals je voornaam;
De gegevens die we ontvangen wanneer je deelneemt aan een winactie die door ons georganiseerd wordt (gegevens over de winactie, je antwoorden)
Gegevens die we ontvangen wanneer je vouchers of coupons inwisselt of tegoeden activeert (ingewisselde vouchers en coupons, inwisseldatum)
Wat zijn de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en wat is hiervoor de wettelijke grondslag?

 

Het beantwoorden van vragen via LiA.

 

We verwerken bovengenoemde gegevens om je in staat te stellen LiA actief te gebruiken en bij het beantwoorden van eventuele vragen. Het gebruik van Whatsapp voor het voorleggen van vragen is vrijwillig. Hetzelfde geldt voor de gegevens die je ons met behulp van LiA verstrekt.

 

Wij mogen de hierboven opgesomde gegevens op basis van de wet gebruiken omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit is ons belang om de communicatie met onze klanten te verbeteren.

 

Het verbeteren van LiA
Verder analyseren we de manier hoe LiA door onze klanten gebruikt wordt om eventuele fouten op te sporen en onze dienstverlening te verbeteren. De gegevens die daarvoor worden verwerkt, worden geanonimiseerd zodat het onmogelijk is om deze terug te leiden tot individuele personen.

 

De wettelijke basis hiervoor is het gerechtvaardigd belang, namelijk ons belang om het gebruik van LiA te verbeteren.

 

Web server logs
Tenslotte verwerken we de datum en het tijdstip waarop je LiA gebruikt, de duur van een chatsessie en de gegevens van je eindapparaat om een veilige en probleemloze verbinding tot stand te brengen en de veiligheid en stabiliteit van het systeem te garanderen. De wettelijke basis hiervoor is ook ons gerechtvaardigd belang.

 

Ontvangers van de gegevens
Binnen Carcosmetic hebben alleen die medewerkers, die voor de uitoefening van hun functie de beschikking moeten hebben over de geanonimiseerde gegevens in LiA, toegang tot deze gegevens. Buiten Carcosmetic kunnen externe dienstverleners, die door klantenservice worden ingeschakeld, toegang hebben tot deze gegevens. Vanzelfsprekend hebben wij met die partijen goede afspraken over de verwerking van gegevens.

 

Bewaartermijn
De gegevens worden door ons zo lang worden bewaard, als dit nodig is voor het doel waarvoor deze verzameld worden.

 

Klantenenquête
Doe je mee aan een van onze klantenenquêtes? Dan is dat geheel op vrijwillige basis. Wij zorgen ervoor dat de door jou gegeven antwoorden niet meer tot jou zijn terug te leiden. Alleen de datum en het tijdstip waarop je meedoet aan de klantenenquêtes worden opgeslagen en eventueel jouw e-mailadres of telefoonnummer, als je het op prijs stelt wanneer wij contact met je opnemen. Wij verzoeken je om in de lege tekstvelden geen namen of andere direct identificerende gegevens van jezelf of van andere personen op te nemen. Wij gebruiken de gegevens die klanten bij dit soort onderzoeken aan ons ter beschikking stellen om te meten hoe tevreden zij zijn en om de klanttevredenheid te verbeteren. De wettelijke grondslag hiervoor is toestemming. Door vrijwillig mee te doen aan een klantenenquête geef je toestemming voor de verwerking van je gegevens. Je kunt je toestemming altijd intrekken. Hoe je dat doet, lees je in de betreffende klantenenquête. Mocht je hier gebruik van maken, dan tast dit de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens tot op het moment van de intrekking van je toestemming niet aan (d.w.z. de intrekking van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht).

4. Samenwerkende partners
Wanneer een relatie contact met ons opneemt, contractuele onderhandelingen met ons aangaat en een overeenkomst met ons aangaat, worden er door ons gegevens van de (contactpersoon of contactpersonen van die) relatie verwerkt. Welke gegevens worden verwerkt hangt af van de overeengekomen diensten. In principe krijgen wij de gegevens rechtstreeks van de zakenpartner. Het kan echter ook dat wij gegevens krijgen van derden, zoals kredietbureaus, de belastingdienst e.d. Hieronder vallen ook gegevens die wij via onze meldingskanalen voor mogelijke compliance-inbreuken of in het kader van compliance-onderzoeken ontvangen.
Relevante persoonsgegevens kunnen zijn: persoonsgegevens (bv. voor- en achternaam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit), identificatie- en authentificatiegegevens (bv. uittreksels uit het handelsregister, identiteitsgegevens, kopie van de handtekening), gegevens in het kader van onze zakelijke relatie (bv. betalingsgegevens, gegevens over de overeengekomen diensten), kredietwaardigheidsgegevens, gegevens over bedrijfsstructuren en eigenaarschap, foto- en video-opnamen (bv. voor leveringen van goederen).

We hebben de gegevens van onze samenwerkingspartner nodig om de overeenkomst die wij met een samenwerkende partner te kunnen uitvoeren. De wettelijke basis hiervoor is dan ook de uitvoering van de overeenkomst.

Als een samenwerkende partner een contract met ons sluit door middel van een elektronische handtekening, verwerken wij de daarmee verband houdende gegevens (incl. uw e-mailadres, IP-adres, de tijdstippen waarop het betreffende contractdocument is bewerkt). Het is ook mogelijk om bepaalde contracten te ondertekenen met een zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekening. In dat geval verwerken wij naast de eerdergenoemde gegevens tevens de certificaatgegevens van de handtekening(en) van de samenwerkende partner. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle betrokkenen bij de goedkeuring en ondertekening van het contract.

Daarnaast kan de verwerking van de gegevens van een samenwerkende partner ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de identificatieverplichting of de fiscale regelgeving. In dat geval is de verwerkingsgrondslag de uitvoering van een wettelijke verplichting.

 

Voor zover wij gegevens van onze samenwerkingspartner verwerken in verband met een mogelijke compliance-inbreuk, een compliance onderzoek, een kredietwaardigheidscheck of toegangscontrole, doen wij dat op basis van ons gerechtvaardigd belang als wettelijke grondslag.

 

De gegevens van onze samenwerkende partners worden door ons bewaard zolang deze noodzakelijk zijn met het oog op bovengenoemde doeleinden en in ieder geval zolang daarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt. Om te kunnen voldoen aan de fiscale regelgeving, bewaren de gegevens van onze samenwerkende partners 12 jaar.

5. Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?
5.1 Ontvangers binnen Carcosmetic

Alleen de afdelingen binnen Carcosmetic die jouw gegevens nodig hebben voor de eerder in deze Privacy & Cookieverklaring genoemde doeleinden ontvangen jouw gegevens.

 

5.2 Externe ontvangers binnen de EU/EER

Wij kunnen voor de eerder in deze Privacy & Cookieverklaring genoemde doeleinden ook externe partijen waaronder andere Carcosmetic entiteiten inschakelen die jouw gegevens verwerken. Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval niet aan derden verstrekt voor hun eigen marketingdoeleinden.
Wanneer de door ons in te schakelen partijen in de EU/EER zijn gevestigd, zijn deze ook gebonden aan de privacywetgeving. Wij maken zullen hier specifieke afspraken over met deze partijen in een verwerkersovereenkomst.

 

5.3 Externe ontvangers buiten de EU / EER

Met uitzondering van de in 2 (Cookies) beschreven verwerkingen, geven wij jouw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. De verwerking van gegevens door deze ontvangers vindt uitsluitend plaats indien
(1) het een derde land betreft waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat het een land betreft die een passend niveau van gegevensbescherming biedt
(2) de ontvanger van de persoonsgegevens passende waarborgen biedt (bijvoorbeeld door middel van EU- standaardcontractbepalingen) of
(3) wij jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen.

6. Jouw rechten
Om jouw privacy nog beter te kunnen waarborgen heb je een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen. Je kunt onderstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Carcosmetic Nederland GmbH via het postadres: Carcosmetic Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@Carcosmetic.nl.

 

6.1 Inzagerecht

Je hebt het recht om inzage te krijgen in alle persoonsgegevens die Carcosmetic van jou verwerkt. Via je Mijn Carcosmetic account in onze webshop heb je inzage in een groot deel van de over jou verwerkte persoonsgegevens.

 

6.2 Recht op rectificatie

Constateer je vervolgens dat (middels je inzagerecht) jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen dan wel aan te vullen. Via je Mijn Carcosmetic-account kun je op ieder moment deze gegevens snel en gemakkelijk wijzigen door te gaan naar ‘inloggegevens’ en te klikken op de menu-optie ‘account aanpassen’.

 

6.3 Recht op gegevenswissing

Je kunt bij ons ook verzoeken om je persoonsgegevens volledig te verwijderen. Voor het verwijderen van je account kies je ‘inloggegevens’ en klik je op de menu-optie ‘account verwijderen’. Dien je dit verzoek bij ons in? Dan gaan wij vervolgens voor je na of wij hiertoe verplicht zijn. In sommige gevallen zijn wij namelijk genoodzaakt jouw gegevens toch te bewaren. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.

 

6.4 Recht op verwerkingsbeperking

De beperking van de verwerking houdt in dat wij de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op je persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem is opgelost. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.

Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar worden wij het met elkaar niet eens over de uitkomst van je recht op rectificatie, dan kun je ons verzoeken om de verwerking te beperken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, totdat we er met elkaar uit zijn.
Je kunt ook gebruik maken van dit recht wanneer wij je gegevens behoren te wissen, maar je hebt liever dat wij de verwerking beperken. De keuze is aan jou.
Mocht je de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij staan op het punt deze gegevens te verwijderen, dan kun je ons verzoeken deze gegevens toch te bewaren, maar de verwerking te beperken.
In het geval dat wij jouw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang en jij gebruik wil maken van jouw recht op bezwaar, , kun je tegelijkertijd verzoeken om een beperking van de verwerking van jouw gegevens . Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.

6.5 Recht op bezwaar

Je kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1) Direct marketing via post, 2) verwerkingen gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en 3) verwerkingen met betrekking tot wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Alleen het recht op bezwaar ten behoeve van direct marketing via de post is absoluut. Wanneer je bezwaar maakt tegen direct marketing via de post stoppen we direct met het verwerken van deze persoonsgegevens. Je kunt op de overige twee gronden alleen bezwaar maken als jij van mening bent dat in jouw specifieke geval jouw belangen zwaarder wegen. Geef ons bij het indienen van een verzoek dan ook gemotiveerd aan waarom het in jouw specifieke situatie van belang is dat we stoppen met de verwerking.

 

6.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer je persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, jij ons de gegevens hebt verstrekt én als je hiervoor toestemming hebt gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kun je ons verzoeken deze gegevens aan je over te dragen. Mocht je dit willen, kun je ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.

 

6.7 Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zetten ons te allen tijden in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.

7. Contact met Carcosmetic
Heb je een algemene vraag/klacht, neem dan contact op met onze klantenservice via deze link of via telefoonnummer: 020-7095039. Mocht je vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Carcosmetic of wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Carcosmetic Nederland GmbH via het postadres: Carcosmetic Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@Carcosmetic.nl.

8. Wijzigingen in de Privacyverklaring
Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Carcosmetic gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.